Bankernes ansvarsflugt

Danmark, Europa, Hele verden er i krise. Hvem betaler?

Da den svenske regering for en del år siden reddede de svenske banker, og nærmest nationaliserede bl.a. Nordea, forsvor jeg at det ville ske i Danmark.

For hvordan kan man forsvare at redde bankaktionærer fra tab, når man ikke vil redde tomatavlere, cykelhandlere eller andre private virksomheder fra tab og konkurs. Hvad er det der gør, at bankaktionærer skal beskyttes, når resten af erhvervslivet kan få kniven?

Det viste sig jo så, at både de danske politikere og hele verdens ditto, til enhver tid vil gøre, hvad svenskerne gjorde. I nationens tjeneste, for samfundets skyld o.s.v. Men så kunne man jo ligeså godt nationalisere hele bankvæsenet med det samme. Og det er vel hvad der er godt på vej i Danmark. Statens skraldespand for uheldige bankkunder er godt fyldt op med dem, som blev lokket til lån og investeringer, som ingen efterfølgende vil kendes ved. De har selv skylden. De kunne jo bare have valgt en solid bank, ikke? De burde jo have undersøgt, om banken lånte penge ud til dubiøse ejendomsspekulanter, som de holdt hånden under i nedgangstider.

Pudsigt nok skyder man en del af skylden på netop disse ejendomsspekulanter. At de skulle være så udspekulerede, at de var i stand til at snyde bankerne til at give dem lån. Jamen herregud. De stakkels långivere kunne ikke gennemskue deres netværk af samhandel, infiltrering i hinandens ejendomshandler og hvad de ellers kunne have gjort, for at skjule ejendommenes reelle værdi. Men burde de ikke have sagt nej tak, hvis de ikke kunne gennemskue spekulanternes forretning?
De er da i hvert fald i stand til at gennemskue at små og mellemstore virksomheder er farlige og derfor ikke kan få et lån. Deres virksomheder er måske også for indviklede.

Bankdirektører, politikere og de store bankaktionærer står i kø ved håndvasken. Og hvem betaler?

Skatteyderne og de mindre erhvervsdrivende såmænd. Og det bliver de ved med i mange år endnu.

Det værste er nok de små og mellemstore virksomheder, entreprenørerne og dem med en god ide. Selv ikke den nye regerings Kick-Start indeholder meget mere end smuler til de små. Men store vejprojekter, byggeprojekter, broer og tunneler skal have i pose og sæk, selv om danske ingeniørvirksomheder ikke er store nok, til at håndtere bygningen af en bro, eller en metro. Godt nok bliver der da ansat nogle danskere, men de store penge forsvinder som bl.a. ulandsbistand til italienske konsortier, som sikkert er ejet af Berlusconi eller hans venner.
Og de har ingen problemer i at låne penge. Når man bare er stor nok, så kan man ikke undværes – det kan de små jo sagtens.

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.